Sứ mệnh Trường THPT Lương Tài Số 2

edf40wrjww2News:ContentNew
Id
Trường THPT Lương Tài Số 2 tiền thân là Phân hiệu Kênh Vàng của Trường THPT Lương Tài được thành lập năm 2000. Suốt chặng đường 14 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường đã nỗ lực không ngừng vượt qua mọi khó khăn thi đua dạy tốt, học tốt đưa trường THPT Lương Tài Số 2 trở thành địa chỉ giáo dục chất lượng, tin cậy, một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc khối THPT của tỉnh.
Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 6.000 học sinh tốt nghiệp ra trường, trong đó có gần 3.000 cựu học sinh có trình độ đại học và trên đại học đã trở thành các nhà khoa học, kỹ sư, bác sỹ, doanh nhân… đã và đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc..
 
Tác giả: Lương Tài 2